Liên hệ trực tiếp:

Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì

219 Đường Quảng Oai , Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
02433863032
pgddt_bavi@hanoi.gov.vn

Dấu * là phần không được để trống