Công văn phòng dịch sốt xuất huyết

Thứ hai - 04/09/2017 04:35
CV phòng chống dịch sốt xuất huyết
PGĐ Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến phát biểu khai mạc hội nghị
PGĐ Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến phát biểu khai mạc hội nghị
UBND  HUYỆN BA VÌ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 

Số 604 /PGD&ĐT
V/v Triển khai quyết liệt và thực hiện nghiêm các văn bản phòng chống dịch sốt xuất huyết
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
                  Ba Vì, ngày 31  tháng 8  năm 2017
           
          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
                             và PTCS trong huyện
 
          Nhận định trong thời gian tới số ca mắc sốt xuất huyết trong các nhà trường ở các huyện ngoại thành có thể xẩy ra do nguồn lây lan, do thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh phát triển mạnh. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết từ Phòng đến trường, Phòng GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Huyện ủy, UBND huyện, Trung tâm Y tế, tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách sau đây:
          1. Kiên toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch; đội xung kích; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, xây dựng lịch hoạt động chi tiết từng ngày. Thường xuyên bám sát địạ bàn được phân công, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác; Phát huy hiệu quả Đội xung kích, Tổ giám sát của nhà trường phòng chống sốt xuất huyết. Tăng cường vai trò của người đứng đầu (Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, Trưởng các đoàn thể,... trong nhà trường);
          2. Tập trung nguồn lực tham gia chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, tiếp tục diệt lăng quăng triệt để, khống chế không cho bệnh sốt xuất huyết phát triển. Tăng cường truyền thông (các khẩu hiệu tuyên truyền, niêm yết tờ rơi kể cả bản photo đen trắng,...); các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết (vệ sinh môi trường thu gom phế thải, thả cá vào bể nước, thau rửa dụng cụ chứa nước, diệt bọ gậy, ngủ màn,...);
          3. Huy động CB, GV, nhân viên, học sinh tham gia phòng chống dịch. Thực hiện khẩu hiệu "Không còn bọ gậy trong và xung quang trường học". Phát phiếu "Điều tra bọ gậy tới hộ gia đình" cho 100% học sinh tiểu học và THCS và hướng dẫn học sinh kiểm tra tại nhà và tại nhà trường (có mẫu gửi kèm);
           4. Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các trường. Theo dõi việc thực hiện về công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết của các ngành, của trường. Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh, báo cáo Phòng Giáo dục để có sự chỉ đạo kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát và cố gắng để không có trẻ mắc bệnh;
           6. Tiếp tục điều tra, UBND huyện chỉ đạo tổ chức phun hóa chất tới 100% đơn vị trường học (Trung tâm y tế đảm nhận, các nhà trường phải tổng vệ sinh trước khi phun hóa chất), cử đội xung kích phồi hợp với tổ phun hóa chất của huyện, áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh; Giám sát chỉ số côn trùng, lăng quăng, muỗi truyền bệnh, xử lý tại nơi xảy ra dịch đúng theo quy định nhằm ngăn chặn sốt xuất huyết phát triển;
          7. Tiếp tục truyền thông trong cán bộ, GV, nhân viên, trong phụ huynh học sinh tại các buổi họp phụ huynh đầu năm; Lồng ghép công tác truyền thông phòng chống dịch trong ngày khai giảng năm học mới, trong các tiết học chính khóa, ngoại khóa;
          8. Các cơ sở giáo dục thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo hàng ngày những hoạt động mới triển khai với phòng GD&ĐT qua hộp thư chung của phòng (pgd-bavi@hanoiedu.vn);
          9. Phòng GD&ĐT tăng cường kiểm tra các CSGD và đánh giá xếp loại về công tác phòng chống dịch;
          10. Phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nghiêm túc trực trường, vệ sinh môi  trường trong các ngày nghỉ Tết Quốc kanhs 02/9/2017;
          11. Thực hiện tốt các nội dung Tháng An toàn giao thông (tháng 9/2017)
           
          Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phòng chống sốt xuất huyết trong thời gian trước và sau khai giảng năm học 2017-2018. Đề nghị các nhà trường nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Các CSGD 9để thực hiện)
- UBND huyện(Để B/cáo);
- TTYT( Để P/hợp, giúp đỡ);
- Trưởng phòng(Để B/cáo);
- Lưu VT.
TRƯỞNG PHÒNG
 
                  
 
 
    Lê Ngọc Tôn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục (Kèm theo Công văn số 604 ngày 30/8/2017 của Phòng GD&ĐT)
 
THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN CHI ĐẠO VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH
Của Thành phố, Sở GD&ĐT, Huyện ủy, UBND huyện,
Phòng GD&ĐT và TT y tế
-------------------
         
I. Văn bản của Thành phố và Sở GD&ĐT:
          1. Ngày 13/4/2017: Hướng dẫn thành lập đội xung kích trong trường học;
          2. Công văn 1065 ngày 13/4/2017 về việc tăng cường vệ sinh môi trường...
          3. Chỉ thị 13 ngày 11/7/2017 của UBND TP về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch;
          4. Công văn 2445 ngày 28/7/2017 V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết;
          5. Công văn 2587 ngày 09/8/2017 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bênh sốt xuất huyết trong trường học;
          6. Công văn 2663 ngày 14,8,2017 v/v thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh  sốt xuất huyết trong trường học;
          7. Tài liệu tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết ngày 14/8/2017;
          8. Tài liệu tuyên truyền của Sở Y tế về phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue và các hoạt động phòng chống ngày 14/8/2017
          9. Công văn 2729 ngày 18/8//2017 Đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết và báo cáo kết quả thực hiện (kèm theo mẫu báo cáo  danh cho PGd và danh cho trường)
          10. Quyết định 4255 ngày 21/8/2017 v/v thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch của Sở GD&ĐT, kèm theo mẫu báo cáo của cơ sở, mẫu biên bản tự kiểm tra của các trường học
          11. Công văn 2900 ngày 29/8/2017 V/v hướng dãn học sinh tham gia phòng chống sốt xuất huyết
          12. Công văn 2975 ngày 29/8/2017 v/v thực hiện nghiêm các văn bản phòng chống dịch sốt xuất huyết
 
          II. Văn bản của UBND huyện và Huyện ủy:
          1. Công văn số 1281 ngày 09/8/2017 v/v thành lập các Đội xung kích diệt bọ gậy và các tổ giám sát tham gia phòng chống dịch SXH;
          2. Công văn số 1292 ngày 11/8/2017 v/v tiếp tục tăng cường biện pháp ;phòng chống sốt xuất huyết;
          3. Báo cáo 369 ngày 14/8/2017 về tình hình sốt xuất huyết Dengue và một số dịch bệnh khác trên địa bàn huyện; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue trong thời gian tới;
          4. Thông báo kết luận số 225 ngày 15/8/2017 của đc PCT UBND huyện về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết;
          5. Công văn số 479 ngày 18/8/2017 của Huyện ủy v/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch SXH trên địa bàn huyện;
          6. Báo cáo số 390 ngày 24/8/2017 về tình hình SXH trên địa bàn và phương hướng, nhiệm vụ phòng, chống trong thời gian tiếp theo;
         
          III. Phòng GD&ĐT và TT y tế huyện:
          1. Sao gửi tất cả các văn bản của Sở GD&ĐT, Sở Y tế, UBND huyện, TT y tế;
          2. Bản photo tranh tờ rơi tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết (7 trang);
          3. Công văn 488 ngày 31/7/2017 tăng cường công tác phòng, chống bệnh SXH;
          4. Kế hoạch liên ngành (PGD và TTYT) số 209 về phòng chống dịch SXH trong trường học;
          5. Mẫu biên bản kiểm tra và tự kiểm tra về công tác phòng chống dịch SXH;
          6. Công văn 266 ngày 24/8/2017 của TT y tế về truyền thông phòng, chống bệnh SXH cho học sinh;
          7. Kế hoạch 214 ngày 25/8/2017 của TT y tế về kế hoạch phun hóa chất diệt muỗi phòng, chóng dịch sốt xuất huyết trong trường học (kèm theo lịch phun chi tiết tới các trường);
          8. Các quyết định của phòng GD&ĐT về thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh SXH.
 

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT Ba Vì

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây